+(66) 090-931-4683 [email protected]

How it works

Category: How it works

ท่านจะได้รับการตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพ หรือ นักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบการ

Our swabbers are the professional nurses and medical technicians.

Category: How it works

เมื่อชำระเงินแล้วสามารถเลื่อนวัน/เวลาตรวจ หรือยกเลิกการลองได้ก่อนตรวจ 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากเลยเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถทำได้ การยกเลิกในกรณีที่ชำระเงินแล้ว จะโดนหักเงินจำนวน 500 บาท จากราคาเต็มที่ชำระ ขั้นตอนการคืนเงินจะใช้เวลา 15-60 วัน สำหรับบัตรเครดิต และ 7 วัน สำหรับการโอนชำระ 

You can cancel or adjust the booking 24 hours before the appointment. For booking cancellation, you will be deducted 500 baht from the full amount you pay. The refund process might take 15-60 days for credit card. And 7 business days for bank transfer. 

Category: How it works

แล็บ เน็ตเวิร์ก ให้บริการตรวจ PCR ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี และตรวจสุขภาพประจำปี นอกสถานที่ โดยพยาบาลวิชาชีพ ณ สถานที่ และวัน/เวลาที่ท่านสะดวก โดยให้บริการในกรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต

We provide home services – PCR test, COVID-19 Antibody Level Test and Annual Health Check-Up. Test at your convenient date/time and location by our registered nurse. Available area in Bangkok, Pattaya and Phuket.

 

Category: How it works

เราให้บริกาาร..

 1. ตรวจ RT-PCR และ ATK
 2. ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี

We provide..

 1. RT-PCR and ATK tests
 2. COVID-19 Antibody Level Test
 3. Annual Health Check-Ups
Category: How it works

Go to https://app.labnet.network

Click on Create New Account

Fill in your Mobile Phone and Email. Click Request OTP

Wait for OTP SMS to your mobile phone, and Email Inbox.

Fill in given OTP and click button [confirm OTP]

 

 

At Home Page click Book for COVID-TEST

 

Fill in Appointment forms with Contact Name, Date, Time , Location, Personal Data,

 

Click green Button to add person and fill added personal data

Click Confirm Book

now at Payment and Slip Upload page

Process payment by open Bank Apps Click to copy our SCB Bank 4241079159 acccount and transfer the amount the Internet/Mobile Banking and capture the slip of payment/transfer and upload them and choosing Pay with Credit card

 

Category: How it works

แล็บ เน็ตเวิร์ก เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 – 22:00 น.

We open daily from 8 A.M. until 10 P.M. 

Category: How it works

ผลการตรวจจะส่งทางอีเมล์ ในกรณีที่ท่านต้องการเอกสารฉบับจริง ทางเราจะจัดส่งผ่านแมสเซนเจอร์ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับจัดส่งตามจริง

The reports will be sent to your email. In case of requesting for hard copies, the document will be sent by messenger which you will be charged for the transportation fee. 

Category: How it works

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอออกใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี จะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าในตอนลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารทางอีเมล์ ในกรณีที่ต้องการเอกสารฉบับจริง ทางเราจะจัดส่งให้ทางไปรณีย์ 

In case of requesting for Receipt or Tax Invoice, kindly inform our staffs in advance. The document will be sent to your email and by mail (upon request). 

Category: How it works

แล็บในเครือข่ายของแล็บ เน็ตเวิร์กได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Our laboratories are accredited by Department of Medical Sciences Ministry of Public Health

RT-PCR & RAT

Category: RT-PCR & RAT

โดยปกติแล้วจะต้องทำการจองล่วงหน้า 1 วันก่อนตรวจ แต่หากต้องการจองอย่างเร่งด่วนสามารถติดต่อแอดมินเข้ามาได้ เพื่อจองตรวจระหว่างวัน

Normally, the booking needed to be made at least 1 day in advance. But you can also urgently book by contacting our staffs.

Category: RT-PCR & RAT

สามารถออกเอกสารสำหรับเดินทางไปญี่ปุ่นได้ โดยมีบริการจัดส่งเอกสารฉบับจริงถึงบ้านลูกค้า หลังทราบผลตรวจจากแล็บ คุณลูกค้าจะได้รับ Lab Report, Medical Certificate และ Japan Certificate ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน

We provide the document that meets Japanese Government’s requirement. You will receive Lab Report, Medical Certificate with Fit to Fly and Japan Certificate. The hardcopies will be sent to your location by messenger. The charge is 500 baht (not include RT-PCR price).

ตัวอย่างเอกสารสำหรับเดินทางไปญี่ปุ่น

Japan Certificate Sample

Category: RT-PCR & RAT

ผลแล็บของเราสามารถใช้บินต่างประเทศได้ มีเอกสาร Lab Report และใบรับรองแพทย์พร้อม Fit to Fly

Our RT-PCR reports meet global standards. You will receive Lab Report and Medical Certificate with Fit to Fly for flying aboard.

 

Health Check-up

Category: Health Check-up

งดอาหาร 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ สามารถจิบน้ำเปล่าได้

Do not eat 12 hours prior to the check-up. Sipping water is permitted.

งดดื่มแอลกฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ

Do not drink alcohol at least 24 hours before the check-up.

พักผ่อนให้เพียงพอก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

Get enough sleep, at least 6 hours before the check-up

Category: Health Check-up

ทราบผลตรวจสุขภาพในวันถัดไปหลังตรวจ

Health Checkup result next day after test

Category: Health Check-up
1. Annual Health Check-up for Men and Women Under 30
2. Annual Health Check-up for Men and Women Over 30
3. Annual Health Check-up for Women Over 40
4. Annual Health Check-up for Men Over 40
Category: Health Check-up

ราคา 3,500 บาท / Price 3,500 baht

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC)
 2. ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose
 3. ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c)
 4. ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid
 5. ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol
 6. ตรวจไขมันชนิดดี / High-Density Lipoprotein or Good Cholesterol (HDL Cholesterol)
 7. ตรวจไขมันชนิดไม่ดี / Low-Density Lipoprotein or Bad Cholesterol (LDL Cholesterol)
 8. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรค์ / Triglyceride
 9. ตรวจการทำงานของไต / Blood Urea Nitrogen (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine/GFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ / Alanine Aminotransferase (ALT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ / Aspartate transaminase (AST)
 13. ตรวจการทำงานของตับ / Alkaline Phosphatase (ALP)
 14. ตรวจการทำงานของตับ / Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)
 15. ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี / Total Bilirubin
 16. ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี / Direct Bilirubin
 17. ตรวจโปรตีนในเลือด / Total Protein
 18. ตรวจโปรตีนในเลือด / Albumin
 19. ตรวจโปรตีนในเลือด / Globulins
 20. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
 21. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Antibody to Hepatitis B Surface Antigen (Anti HBs)
 22. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี / Antibody to Hepatitis C Virus (Anti HCV)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 24. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis (U/A)
Category: Health Check-up

ราคา 2,500 บาท / Price 2,500 baht

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC)
 2. ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose
 3. ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c)
 4. ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid
 5. ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol
 6. ตรวจไขมันชนิดดี / High-Density Lipoprotein or Good Cholesterol (HDL Cholesterol)
 7. ตรวจไขมันชนิดไม่ดี / Low-Density Lipoprotein or Bad Cholesterol (LDL Cholesterol)
 8. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรค์ / Triglyceride
 9. ตรวจการทำงานของไต / Blood Urea Nitrogen (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine/GFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ / Alanine Aminotransferase (ALT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ / Aspartate transaminase (AST)
 13. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis (U/A)
Category: Health Check-up

ราคา 4,500 บาท / Price 4,500 baht

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC)
 2. ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose
 3. ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c)
 4. ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid
 5. ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol
 6. ตรวจไขมันชนิดดี / High-Density Lipoprotein or Good Cholesterol (HDL Cholesterol)
 7. ตรวจไขมันชนิดไม่ดี / Low-Density Lipoprotein or Bad Cholesterol (LDL Cholesterol)
 8. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรค์ / Triglyceride
 9. ตรวจการทำงานของไต / Blood Urea Nitrogen (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine/GFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ / Alanine Aminotransferase (ALT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ / Aspartate transaminase (AST)
 13. ตรวจการทำงานของตับ / Alkaline Phosphatase (ALP)
 14. ตรวจการทำงานของตับ / Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)
 15. ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี / Total Bilirubin
 16. ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี / Direct Bilirubin
 17. ตรวจโปรตีนในเลือด / Total Protein
 18. ตรวจโปรตีนในเลือด / Albumin
 19. ตรวจโปรตีนในเลือด / Globulins
 20. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
 21. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Antibody to Hepatitis B Surface Antigen (Anti HBs)
 22. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี / Antibody to Hepatitis C Virus (Anti HCV)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ / Carcinoembryonic Antigen (CEA)
 25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ / Alpha Fetoprotein (AFP)
 26. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร / Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9)
 27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ / Cancer Antigen 125 (CA 125)
 28. ตรวจสารมะเร็งต่อมลูกหมาก / Prostate-Specific Antigen (PSA)
 29. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis (U/A)
Category: Health Check-up

ราคา 5,000 บาท / Price 5,000 baht

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC)
 2. ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose
 3. ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c)
 4. ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid
 5. ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol
 6. ตรวจไขมันชนิดดี / High-Density Lipoprotein or Good Cholesterol (HDL Cholesterol)
 7. ตรวจไขมันชนิดไม่ดี / Low-Density Lipoprotein or Bad Cholesterol (LDL Cholesterol)
 8. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรค์ / Triglyceride
 9. ตรวจการทำงานของไต / Blood Urea Nitrogen (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine/GFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ / Alanine Aminotransferase (ALT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ / Aspartate transaminase (AST)
 13. ตรวจการทำงานของตับ / Alkaline Phosphatase (ALP)
 14. ตรวจการทำงานของตับ / Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)
 15. ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี / Total Bilirubin
 16. ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี / Direct Bilirubin
 17. ตรวจโปรตีนในเลือด / Total Protein
 18. ตรวจโปรตีนในเลือด / Albumin
 19. ตรวจโปรตีนในเลือด / Globulins
 20. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
 21. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Antibody to Hepatitis B Surface Antigen (Anti HBs)
 22. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี / Antibody to Hepatitis C Virus (Anti HCV)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ / Carcinoembryonic Antigen (CEA)
 25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ / Alpha Fetoprotein (AFP)
 26. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร / Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9)
 27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ / Cancer Antigen 125 (CA 125)
 28. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม / Cancer Antigen 15-3(CA15-3)
 29. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis (U/A)

COVID-19 Antibody Level Test

การตรวจภูมิ
ตรวจภูมิคุ้มกัน ลักษณะเชิงปริมาณ เพื่อดูปริมาณ ภูมิคุ้มกันในร่างกาย (Quantitative IgG) เพื่อรู้ว่าหลังเราฉีดวัคซีนไปแล้ว เรามีภูมิขึ้นในระดับเท่าไหร่ ปริมาณเท่าไหร่ วิธีในการตรวจวิเคราะห์คือ หลักการ ECLIA หน่วยจะเป็น BAU/ml รายงานผลเป็นค่าตัวเลข ผลออกมามากกว่า 17.8 BAU/ml จะเรียกว่าเป็น POSITIVE (Reactive) หมายถึงมีภูมิ แต่ถ้าน้อยกว่า 17.8 ผลจะเป็น NAGATIVE (Non-reactive) หมายถึงไม่มีภูมิป้องกัน
ตรวจระดับภูมิเหมาะกับใคร 
เหมาะกับท่านที่ต้องการรู้ปริมาณภูมิของตน หรือเคยผ่านการติดเชื้อมาแล้ว
ทำไมต้องตรวจภูมิโควิด 
เพื่อทราบว่าวัคซีนที่เราฉีดไป มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน และเราควรกระตุ้นเข็มต่อไปหรือไม่ โดยระดับภูมิคุ้มกันอาจลดลงในทุก 4-6 เดือน ดังนั้นจึงควรตรวจภูมิซ้ำ
ควรตรวจเมื่อใด 
ท่านที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว แนะนำว่าให้ครบ 2 เข็มก่อน หลังจากนั้นทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 14 วันเพื่อให้ร่างกายเกิดการกระตุ้น สร้างภูมิขึ้นมาก่อน จึงจะสามารถวัดปริมาณภูมิคุ้มกันได้
ท่านที่เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้ว สามารถตรวจได้หลังผ่านการเข้ารับการรักษาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ทำไมต้องตรวจภูมิโควิดกับเรา 
1. มีพยาบาลไปเจาะเลือดให้ถึงที่บ้าน
2. ได้ผลเร็วกว่าที่อื่น ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง (ที่อื่นรอผล 3-5 วัน)
3. ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนตรวจ

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมงหลังตรวจ

The Antibody Level Test result within 24 hours

สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ปกติก่อนตรวจ ไม่มีการเตรียมตัวที่จำเป็น

There is no required preparation for a COVID-19 Antibody Level Test.

Sexual Transmitted Diseases

ตรวจแบบธรรมดา ทราบผลใน 3 วัน
Regular STDs test, result in 3 days

ตรวจแบบด่วน ทราบผลใน 24 ชั่วโมง
Express STDs test, result in 24 hours

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV แบบด่วน ทราบผลใน 24 ชั่วโมง
Express STDs + HIV test, result in 24 hours

ห้ามตรวจภายในมาก่อนในช่วง 24 ชั่วโมง เพราะอาจมีสารหรือยาไปปนเปื้อนอยู่
No vaginal examination at least 24 hours before test

ห้ามใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด ครีมหรือยา ที่ใช้ทางช่องคลอดอื่น ๆ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
You must avoid using tampons or medication creams in the vagina at least 48 hours before test

ห้ามล้างหรือทำความสะอาดในช่องคลอดภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมาตรวจ เพราะอาจไม่มีเซลล์เหลือให้ตรวจ
You must avoid washing or cleaning out your vagina at least 48 hours before test

ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนมารับการตรวจ 48 ชั่วโมง
You must avoid having sexual activity at least 48 hours before test

หากกำลังมีประจำเดือน ไม่ควรตรวจ
You must avoid getting a test during your period

Allergy: Specific IgE 107 Types (91 groups)

ตรวจภูมิแพ้ ทราบผลภายใน 3 วัน
Allergy test results within 3 days

สามารถตรวจภูมิแพ้ได้ทุกเพศทุกวัย และจะมีประสิทธิภาพกับเด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป การตรวจภูมิแพ้สามารถช่วยพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและป้องกันอาการแพ้ที่คุกคามชีวิตได้

Suitable for 1 year old and above. Doctors recommend allergy tests to improve quality of life and prevent life-threatening allergic reactions.

Nursing Care Service

งานหัตถการ ให้บริการด้านการใส่สายสวนปัสสาวะ บริการใส่สายให้อาหาร บริการทำแผลและล้างแผล
We provide Urinary Catheterization, Nasogastric Tube Insertion, and Wound Cleaning and Dressing.

ให้บริการงานหัตถกรรมในกรุงเทพฯและปริมณฑล
The nursing care service is available in Bangkok and nearby area.