+(66) 090-931-4683 [email protected]

บริการตรวจสุขภาพ

ถึงบ้าน

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางหรือไม่ต้องการรอคิวตรวจนาน ผู้ที่ต้องตรวจเพื่อติดตามผลเป็นประจำ การไปตรวจที่โรงพยาบาลใช้เวลามากในการตรวจ จะดีกว่าไหมถ้าตรวจก่อนและนำผลไปพบแพทย์ได้เลย เราพร้อมให้บริการตรวจถึงบ้าน

โปรแกรมบริการตรวจถึงบ้าน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

ตรวจโรคภูมิแพ้

ตรวจเลือด สำหรับติดตามผล

ทำไมต้องใช้บริการเรา

สะดวกกว่า

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและรอคิว แค่รอที่บ้านเราให้บริการถึงที่

ปลอดภัยกว่า

ไม่แออัดไม่ต้องเจอผู้คนเป็นจำนวนมาก แค่ใช้บริการกับเรา

รวดเร็วกว่า

ทราบผลตรวจรวดเร็ว ภายในวันที่ตรวจ