+(66) 090-931-4683 [email protected]

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยให้คุณป้องกันการเกิดโรคที่ไม่คาดคิด เราเล็งเห็นถึงการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นถึงความสะดวกของลูกค้าเป็นสำคัญ การให้บริการถึงบ้านช่วยให้ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง

ทำไมต้องตรวจสุขภาพกับเรา

 • ไม่แออัด ไม่ต้องรอคิว บริการตรวจถึงบ้าน
 • โปรแกรมตรวจมากกว่า 35 รายการ
 • มีแพทย์ให้คำแนะนำผลหลังการตรวจ 
 • บริการตรวจโดยพยาบาลชำนาญการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ

 • การตรวจเอกซเรย์, อัลตร้าซาวด์, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นภารเข้ารับบริการที่คลินิก ต้องทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ 
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • ผู้ตรวจควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
 • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ